Українська асоціація студентів

Захищаємо, представляємо, навчаємо студентів з 1999 року
Члени Європейського союзу студентів з 2007 року
УАС
Незалежний національний студентський союз України, що на добровільних засадах об'єднує осіб, які навчаються у ЗВО, а також органи студентського самоврядування, інші самоврядні студентські організації.

Стратегія

Візія
  • Думка студентів України має силу
  • Свідомі студенти в якісному освітньому середовищі
  • Консолідовані студенти заради реалізації спільних інтересів
Місія
Захищати права та спільні інтереси, здійснювати просвітництво та представляти студентів України
Напрями роботи
1
Захист прав здобувачів вищої та фахової передвищої освіти:
1.1. в рамках освітнього процесу закладів освіти.
1.2. щодо отримання послуг від закладів освіти.
1.3. у випадках порушення права свободи зібрань щодо освітньої політики.
1.4. у реалізації права на самоврядування.
1.5. у взаємодії з органами влади у сфері державної освітньої політики.
2
Просвітницька діяльність для учасника освітнього процесу:
2.1. Підвищення обізнаності здобувачів вищої та фахової передвищої освіти щодо їх прав, можливостей участі у самоврядуванні та процесах забезпечення якості освіти.
2.2. Розвиток навичок, що забезпечують лідерство, захист прав студентів та представлення їх спільні інтереси.
2.3. Підвищення обізнаності серед викладачів та адміністративного персоналу закладів вищої та фахової передвищої освіти щодо ролі студентів в освітньому процесі.
3
Представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти:
3.1. Посилити представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти на національному рівні.
3.2. Посилити представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти на міжнародному рівні.
3.3. Посилити представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти у коаліціях та іншими об’єднаннями неурядових організацій, членами яких є УАС.
3.4. Посилити представництво інтересів здобувачів вищої та фахової передвищої освіти на місцевому рівні.
4
Операційна діяльність:
4.1. Підвищити внутрішню і зовнішню комунікаційну спроможність Асоціації.
4.2. Підвищення якості органів студентського самоврядування (далі за текстом ОСС).
4.3. Підвищити мотивацію та фаховості людських ресурсів Асоціації.
4.4. Забезпечити фінансову спроможність Асоціації.
4.5. Інституційна пам’ять.
Історія
Історія асоціації розпочинається з 1999 року, коли було засновано одне з перших в Україні всеукраїнських студентських об'єднань - Українську асоціацію розвитку студентського самоврядування (УАРСС). Спадкоємицею УАРСС стає УАСС
УАС сьогодні
Представляє студентство
на національному та
міжнародному рівнях
Долучає студентів до забезпечення
якості вищої освіти
Допомагає із проєктною діяльністю
Захищає права студентів
Надає експертну допомогу 24/7
.
Організовує всеукраїнські заходи
Стати членом Асоціації
можуть студентські самоврядування та інші студентські організації, набувши колективного членства, що може бути повним або асоційованим.
Партнери
Асоціація співпрацює з різними неурядовими та урядовими інституціями
Press "Like" to follow Tilda Publishing on Facebook
Контакти:
01135, м. Київ, вул. ПАВЛА ПЕСТЕЛЯ, будинок 5 - 7

Підписуйся на розсилку від УАС
Дізнавайся новини першим
Свідомі студенти в якісному освітньому середовищі!
© Консолідовані студенти заради реалізації спільних інтересів
Підписуйтеся
Даний сайт є тимчасовим рішенням. Ведуться роботи над новим.