UAS

UAS

Дякуємо!

 

Вас успішно підписано на розсилку!

Освітнє законодавство

Листи та роз'яснення

Контактна інформація відокремлених підрозділів УАС

Область Керівник відокремленого підрозділу Адреса електронної пошти
Вінницька Жлобницька Юлія This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Волинська Соловенюк Олена This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Дніпропетровська Водзянський Микита This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Житомирська Виговський Дмитро This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Закарпатська Канюк Роман  
Запорізька NaN This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Івано-Франківська Тетяна Маліновська This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Кіровоградська Каширна Катерина  
Київська Сваріч Вадим  
Луганська Едуард Романченко This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Львівська Максим Саган This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
м. Київ Федун Микита This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Миколаївська Катерина Тертична This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Одеська Валерій Чігідін This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Полтавська Лобода Дмитро  
Рівненська Іванна Одейчук This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Тернопільська Новосад Станіслав This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Харківська Ткаченко Денис  
Херсонська Ольга Стеблюк This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Черкаська Євгеній Стрельніков This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Чернівецька Терен Віталій  
Чернігівська Савенко Ганна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Пишіть нам:

у чат на Фейсбуці

електронною поштою: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

або звичайною: ГО "Українська асоціація студентів", вул. Богданівська, 7а, м. Київ, 03049, Україна

 

Адреси для зв'язку із конкретними органами Асоціації:

президент - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

правління - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

виконавчий комітет - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

наглядова рада - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

секретаріат - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Контатна інформація для зв'язку із відокремленими підрозділами УАС за посиланням.

СПИСОК

органів студентського самоврядування та інших організацій, що є колективними членами УАС

 Повні колективні члени

Назва ОСС
Вінницька область
КЧ-02-01 Рада студентського самоврядування Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
КЧ-02-02 Студентське самоврядування Вінницького національного технічного університету
КЧ-02-03 Рада студентського самоврядування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
КЧ-02-04 Студентська рада Вінницького технічного коледжу
КЧ-02-05 Студентська рада Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)
КЧ-02-06 Студентська рада Вінницького національного аграрного університету
КЧ-02-08 Студентська рада Вінницького транспортного коледжу
Волинська область
КЧ-03-01 Студентська рада Луцького національного технічного університету
КЧ-03-02 Студентська рада Технічного коледжу Луцького національного технічного університету
КЧ-03-03 Студентська рада Луцького базового медичного коледжу
КЧ-03-05 Студентська рада Луцького педагогічного коледжу
КЧ-03-06 Студентська рада Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
КЧ-03-07 Студентська рада Волинського коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського
Дніпропетровська область
КЧ-04-01 Комітет молоді КВНЗ "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради
КЧ-04-02 Студентська рада ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"
КЧ-04-03 Рада студентського самоврядування Криворізького економічного інституту
КЧ-04-06 Студентський парламент Донецького юридичного інституту МВС України
КЧ-04-07 Молодіжний студентський парламент Дніпровського державного технічного університету
КЧ-04-08 Студентський парламент Криворізького державного комерційно-економічного технікуму
КЧ-04-09 Студентська рада ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"
КЧ-04-10 Студентсько-курсантське самоврядування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
КЧ-04-11 Студентський парламент ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"
КЧ-04-13

ВНПЗ Студенська рада Дніпровського гуманітарного університету

Донецька область
КЧ-05-01 Студентська рада Маріупольського електромеханічного технікуму
КЧ-05-02 Студентська рада Донбаської національної академії будівництва та архітектури
КЧ-05-03 Рада студентського самоврядування Донбаської державної машинобудівної академії
КЧ-05-04

Маріупольського державного університету

Житомирська область
КЧ-06-01 Студентський ректорат Житомирського державного технологічного університету
КЧ-06-02 Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
КЧ-06-03 Студентська рада Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права
КЧ-06-04 Студентська рада Житомирського національного агроекологічного університету
КЧ-06-05 Студентська рада Житомирського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету
КЧ-06-06 Студентська рада Будівельного коледжу Житомирського агроекологічного університету
КЧ-06-07 Студентська рада Житомирського агротехнічного коледжу
Закарпатська область
КЧ-07-01 Студентська рада КВНЗ "Ужгородський коледж культури і мистецтв" Закарпатської обласної ради
КЧ-07-02 Студентська рада Мукачівського державного університету
КЧ-07-03 Студентська рада ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
КЧ-07-04 Студентська рада ПВНЗ "Карпатський університет імені А. Волошина"
КЧ-07-05 Студентська рада Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету
Запорізька область
КЧ-08-01 Студентська рада ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу"
КЧ-08-03 Студентська рада Запорізького національного університету
КЧ-08-04 Студентська рада Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
КЧ-08-05 Студентська рада Бердянського державного педагогічного університету
КЧ-08-06 Студентська рада Таврійського державного агротехнологічного університету
Івано-Франківська область
КЧ-09-01 Студентськй парламент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
КЧ-09-02 Студентська рада ПВНЗ Університету Короля Данила
КЧ-09-03 Студентський сенат ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефанника"
КЧ-09-04 Студентська рада Коломийського медичного коледжу імені І. Франка
КЧ-09-05 Студенський парламент ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
Київська область
КЧ-10-01 Студентська рада КВНЗ Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж"
КЧ-10-02 Студентська рада Васильківського коледжу Національного авіаційного університету
КЧ-10-03 Студентська рада Білоцерківського національного аграрного університету
КЧ-10-04 Студентський ректорат Університету Державної фіскальної служби України
КЧ-10-05 Студентська рада ПВНЗ "Український гуманітарний інститут"
КЧ-10-06

Студентська рада Таращанського Державного технічного та економіко-правового коледжу

Кіровоградська область
КЧ-11-01 Студентська рада Центральноукраїнського національного технічного університету
КЧ-11-02 Студентська рада Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
КЧ-11-03 Студентське самоврядування Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М. П. Сая
КЧ-11-04

Старшинська рада Льотної академії НАУ

КЧ-11-05

Студентський парламент Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті

Луганська область
КЧ-12-02 Координаційна рада Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
КЧ-12-03 Студентське самоврядування ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
КЧ-12-04 Студентське самоврядування ДЗ "Луганський державний медичний університет"
Львівська область
КЧ-13-01 Студентська рада Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи"
КЧ-13-02 Студентська рада Львівського торговельно-економічного університету
КЧ-13-03 Уряд студентів ВНЗ "Український католицький університет"
КЧ-13-04 Ректорат студентського самоврядування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
КЧ-13-05 Колегія студентів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
КЧ-13-06 Рада курсантського та студентського самоврядування Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
місто Київ
КЧ-14-04 Студентський парламент Київського університету імені Бориса Грінченка
КЧ-14-05 Студентська рада ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"
КЧ-14-06 Студентський парламент Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
КЧ-14-07 Студентська організація Національного університету біоресурсів і природокористування України
КЧ-14-08 Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КЧ-14-09 Студентська колегія Національного університету "Києво-Могилянська академія"
КЧ-14-10 Парламент курсантсько-студентського самоврядування Національної академії внурішніх справ
КЧ-14-11 Студентська рада Національного університету фізичного виховання і спорту України
КЧ-14-12 Студентська рада Національного авіаційного університету
КЧ-14-13 Студентська рада Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
КЧ-14-14 Студентська рада Київського національного лінгвістичного університету
КЧ-14-15 Студентська рада ПВНЗ "Європейський університет"
КЧ-14-16 Студентська академічна рада Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
КЧ-14-17 Студентське самоврядування ТОВ "Політико-правовий коледж "АЛСКО"
КЧ-14-18 Молодіжна студентська рада ДВНЗ "Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну"
КЧ-14-19 Студентська рада Київського коледжу комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету
КЧ-14-20 Студентська рада Державного університету інфраструктури та технологій
КЧ-14-21 Студентська рада НТУУ "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського"
КЧ-14-22 Студентська рада ПВНЗ "Київський медичний університет"
КЧ-14-23 Рада студентського самоврядування Національного університету харчових технологій
КЧ-14-24 Студентський парламент Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
КЧ-14-25 Студентський парламент Академії адвокатури України
КЧ-14-26 Рада студентського самоврядування Київського національного університету будівництва і архітектури
КЧ-14-27 Студентська академічна рада ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
КЧ-14-28 Студентське самоврядування Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Миколаївська область
КЧ-16-01 Студентська рада Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
КЧ-16-02 Студентська рада КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж"
КЧ-16-03 Студентська колегія Чорноморського національного університету імені Петра Могили
КЧ-16-05 Орган студентського самоврядування Миколаївського юридичного коледжу Національного університету "Одеська юридична академія"
КЧ-16-06 Студентська рада Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Одеська область
КЧ-17-01 Студентська рада Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія"
КЧ-17-02 Студентська рада ДВНЗ "Одеський коледж права, економіки та готельно-ресторанного бізнесу"
КЧ-17-03 Студентська рада ДВНЗ "Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум"
КЧ-17-04 Студентська рада ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
КЧ-17-05 Студентська рада Одеської національної академії харчових технологій
КЧ-17-06 Курсантсько-студентська рада Одеського державного університету внутрішніх справ
КЧ-17-07 Студентське самоврядування Міжнародного гуманітарного університету
КЧ-17-08 Студентська рада Одеського державного аграрного університету
КЧ-17-09 Студентський сенат Одеського національного політехнічного університету
Полтавська область
КЧ-18-01 Студентська рада Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
КЧ-18-02 Студентський парламент ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"
КЧ-18-03 Курсантсько-студентська рада Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету
КЧ-18-04 Студентська рада Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
КЧ-18-05

Студентська рада Коледжу управління, економіки і права Полтавської Державної Аграрної Академії

Рівненська область
КЧ-19-01 Студенська рада Рівненського державного гуманітарного університету
КЧ-19-02 Студентсько-учнівський парламент Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування
КЧ-19-03 Студентська рада Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природоористування
КЧ-19-04 Братство спудеїв Національного університету "Острозька академія"
Сумська область
КЧ-20-01 Студентське самоврядування Сумського національного аграрного університету
КЧ-20-02 Орган студентського самоврядування Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка
Тернопільська область
КЧ-21-01 Студентський парламент ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
КЧ-21-02 Студентський уряд Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
КЧ-21-03 Студентський ректорат Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
КЧ-21-04 Університетська рада студентів Тернопільського національного економічного університету
КЧ-21-05 Студентська рада Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Харківська область
КЧ-22-01 Студентська рада КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
КЧ-22-02 Студентський парламент Національного фармацевтичного університету
КЧ-22-03 Студентський парламент Харківської державної академії культури
КЧ-22-04 Студентський сенат Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
КЧ-22-05 Студентська рада Українського державного університету залізничного транспорту
КЧ-22-06 Студентське самоврядування Харківського державного політехнічного коледжу
КЧ-22-07 Студентська рада Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
КЧ-22-08 Студентська рада Харківської державної зооветеринарної академії
КЧ-22-09 Об'єднана рада студентського самоврядування Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва
КЧ-22-10 Сенат Української інженерно-педагогічної академії
КЧ-22-11 Студентська рада Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій
Херсонська область
КЧ-23-01 Студентський парламент Херсонського державного університету
КЧ-23-02 Студентська рада Херсонського національного технічного університету
КЧ-23-03 Студентський парламент ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"
КЧ-23-04 Студентська рада Херсонської державної морської академії
Хмельницька область
КЧ-24-01 Студентська рада Хмельницького національного університету
КЧ-24-02 Студентський парламент Кам'янець-Подільського відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права
КЧ-24-03 Студентська рада Національної академії Державної прикордонної служби України
КЧ-24-04 Студентська рада Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Черкаська область
КЧ-25-01 Студентська рада Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
КЧ-25-02 Студентська рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
КЧ-25-03 Студентська рада Черкаського державного технологічного університету
КЧ-25-04 Студентська рада Черкаського державного бізнес-коледжу
Чернівецька область
КЧ-26-01 Студентська рада ДВНЗ "Чернівецький коледж дизайну та економіки"
КЧ-26-02 Студентська рада ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет"
КЧ-26-03

Рада студентського самоврядування Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Чернігівська область
КЧ-27-01 Студентська рада Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування "Ніжинський агротехнічний коледж"
КЧ-27-02 Студентська рада Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
КЧ-27-03 Студентська рада Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування "Ніжинський агротехнічний інститут"
КЧ-27-04 Студентська рада Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету
КЧ-27-05 Студентська рада Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради
КЧ-27-06 Курсантське та студентське самоврядування Академії Державної пенітенціарної служби
КЧ-27-07 Студентська рада Чернігівського національного технологічного університету
КЧ-27-08 Студентська рада Коледжу транспорту та комп'ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету
КЧ-27-09 Студентська рада КВНЗ "Ніжинський коледж культури імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради
КЧ-27-10 Студентська рада Чернігівського базового медичного коледжу

Асоційовані колективні члени

Назва організації
КЧ-02-07 (а) Студентська рада Вінниччини
КЧ-04-05 (а) ГО "Молодь Дніпра"

 

Основні внутрішні нормативні документи Асоціації:

1. Статут від 24 грудня 2017 р.

2. Положення про колективне членство від 1 серпня 2017 р.

3. Положення про відокремлені підрозділи від 1 серпня 2017 р.

4. Положення про секретаріат від 1 серпня 2017 р.

5. Регламент Генеральної асамблеї від 24 грудня 2017 р.

РЕГЛАМЕНТ

Генеральної асамблеї Громадської організації «Українська асоціація студентів»

Затверджено ХІІ Генеральною асамблеєю 24 грудня 2017 р.

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Регламент регулює процедурні питання, пов’язані із проведенням Генеральної асамблеї (далі – ГА) Громадської організації «Українська асоціація студентів» (далі – Асоціація).

Якщо певне процедурне питання не врегульоване цим Регламентом, воно вирішується головуючим на ГА одразу після виникнення відповідної ситуації на ГА, про що головуючий повідомляє ГА.

1.2. ГА скликається статутними органами Асоціації у порядку, встановленому Статутом Асоціації.

1.3. Список делегатів ГА відповідно до Статуту Асоціації формується секретаріатом Асоціації на підставі відповідних подань.

1.4. Реєстрацію делегатів на ГА забезпечує мандатна комісія, яка утворюється органом, що скликав ГА.

ІІ. Присутність на ГА

2.1. Право бути присутніми на ГА під час розгляду усіх питань порядку денного мають делегати ГА, члени виконкому, правління, наглядової ради та секретаріату Асоціації.

2.2. Рішення про можливість інших осіб бути присутніми на ГА під час розгляду усіх чи окремих питань порядку денного приймається самою ГА.

2.3. ГА має право прийняти рішення про видалення особи, присутньої на ГА, у разі порушення нею порядку на ГА чи перешкоджання розглядові ГА питань порядку денного.

ІІІ. Відкриття ГА

3.1. Наявність кворуму, передбаченого Статутом Асоціації, є підставою для відкриття ГА.

3.2. ГА відкриває та веде до обрання головуючого президент Асоціації або інша особа за його письмовим дорученням.

IV. Формальності

4.1. Першим блоком питань у порядку денному розглядаються процедурні питання, пов’язані із проведенням ГА (формальності).

4.2. Формальності розглядаються у наступній послідовності:

- обрання головуючого ГА;

- обрання секретаря ГА;

- обрання лічильної комісії ГА;

- затвердження порядку денного ГА;

- вирішення питання про можливість осіб, не зазначених у пункту 2.1 цього Регламенту, бути присутніми під час розгляду усіх чи окремих питань порядку денного;

- вирішення питання щодо розгляду питань порядку денного і пропозицій до них, які надійшли із порушенням визначених цим Регламентом часових меж, відповідно до пунктів 5.2, 5.3 цього Регламенту;

- вирішення питання щодо доцільності оприлюднення протоколу ГА у повному або частковому обсязі;

- внесення змін до цього Регламенту (якщо до початку ГА надійшли відповідні пропозиції);

- вирішення інших процедурних питань, пов’язаних із проведенням ГА.

4.3. Проект порядку денного пропонується органом, який скликав ГА, не пізніше як за 10 днів до початку ГА.

Пропозиції до порядку денного ГА (щодо його зміни, виключення чи додавання нових питань) розглядаються лише за умови, що вони були надіслані до секретаріату Асоціації не пізніше як за 7 днів до початку ГА.

4.4. Пропозиції щодо прийняття рішень у блоці формальностей можуть вноситися безпосередньо під час їх розгляду. У такому разі вони ставляться на голосування в порядку їх надходження.

V. Розгляд питань на ГА

5.1. Розгляд питань на ГА відбувається відповідно до затвердженого нею порядку денного.

5.2. Матеріали (проект рішення тощо) до кожного питання мають бути надіслані до секретаріату Асоціації не пізніше як за 7 днів до початку ГА. В інакшому випадку таке питання знімається з розгляду.

ГА має право більшістю у 2/3 присутніх делегатів прийняти рішення про розгляд питань, матеріали до яких надійшли не пізніше як за 3 дні до початку ГА.

5.3. Пропозиції щодо змін документів, які виносяться на ГА, мають бути надіслані до секретаріату Асоціації не пізніше як за 5 днів до початку ГА. В інакшому випадку такі пропозиції не розглядаються.

ГА має право більшістю у 2/3 присутніх делегатів прийняти рішення про розгляд пропозицій, які надійшли не пізніше як за 1 день до початку ГА.

5.4. Право вносити питання, пропозиції на ГА мають делегати на ГА, члени виконкому, правління, наглядової ради та секретаріату Асоціації.

5.5. Розгляд питання починається із доповіді ініціатора розгляду питання, на яку відводиться не більше 3 хвилин.

5.6. Після доповіді відводиться час для відповіді на запитання делегатів. Для запитання надається 1 хвилина, для відповіді – 1 хвилина. Кожен делегат на ГА має право поставити 1 запитання. Особи, які не є делегатами на ГА, не мають права ставити запитання.

5.7. Якщо до відповідного питання не надійшло пропозицій, які підлягають розгляду (пункт 5.3), головуючий оголошує про початок обговорення. Для виступу в обговоренні надається 3 хвилини. Кожен делегат, а також члени виконкому, правління, секретаріату мають право взяти участь в обговоренні не більше 1 разу. Особи, які не є делегатами на ГА, членами виконкому, правління або секретаріату, не мають права брати участь в обговоренні.

5.8. Після закінчення обговорення ініціатору розгляду питання надається 2 хвилини для заключного слова.

5.9. Якщо до питання надійшли пропозиції, які підлягають розгляду, головуючий проводить розгляд кожної пропозиції відповідно до процедури, передбаченої пунктами 5.5–5.8 цього Регламенту, після запитань до ініціатора основного питання, після чого проводиться голосування щодо кожної з цих пропозицій.

5.10. Після закінчення розгляду пропозицій головуючий розпочинає обговорення питання в цілому з урахуванням прийнятих пропозицій відповідно до пункту 5.7 цього Регламенту.

5.11. Негайно після заключного слова проводиться голосування щодо відповідного питання чи пропозиції.

Під час голосування головуючий запитує, чи наявна активна опозиція до прийняття відповідного питання чи пропозиції. Якщо активна опозиція відсутня, питання чи пропозиція вважається схваленими незалежно від більшості, яка вимагається Статутом Асоціації, цим Регламентом або іншими актами для ухвалення відповідного рішення.

За наявності активної опозиції, проводиться відкрите голосування із підрахунком голосів, який забезпечує лічильна комісія.

Питання або пропозиція, яке не набрало необхідної кількості голосів, вважається відхиленим.

VI. Процедурні пропозиції

6.1. Делегати на ГА мають право у будь-який час під час ГА висунути процедурну пропозицію. Процедурна пропозиція може бути про:

- припинення обговорення і перехід до голосування;

- обмеження загального часу для обговорення відповідного питання чи пропозиції;

- оголошення перерви у ГА;

- винесення на розгляд ГА питання про зміну рішення головуючого з процедурного питання, якщо воно не врегульовано цим Регламентом;

- видалення особи з ГА відповідно до пункту 2.3 цього Регламенту;

- відкликання головуючого і обрання нового головуючого.

6.2. Висунення процедурної пропозиції перериває розгляд основного питання. Негайно після завершення поточного виступу головуючий надає слово ініціаторові процедурної пропозиції для її обґрунтування у 2 хвилини.

6.3. Одразу після виступу ініціатора проводиться голосування відповідно до пункту 5.11 цього Регламенту. Рішення з процедурної пропозиції вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 2/3 присутніх делегатів, а щодо відкликання головуючого – не менше 3/4 присутніх делегатів.

VII. Особливості розгляду окремих питань

7.1. Розгляд питання про обрання виконкому Асоціації

Виконком Асоціації обирається ГА таємним голосуванням, порядок проведення якого визначається самою ГА перед голосуванням.

7.2. Доповіді та резолюції

7.2.1. До порядку денного ГА може бути включений блок доповідей. У цьому разі охочим з числа делегатів ГА, членів виконкому, правління, секретаріату та наглядової ради Асоціації надається можливість без попереднього запису виголосити доповідь тривалістю не довше 3 хвилин. Рішення за доповідями не приймається.

ГА має право більшістю у 2/3 присутніх делегатів дозволити іншим особам виступити із доповідями.

7.2.2. До порядку денного ГА може бути включений блок резолюцій. У цьому разі проекти резолюцій приймаються не пізніше 1 дня до дня проведення ГА від осіб, зазначених у пункті 5.4 цього Регламенту, а їх розгляд відбувається за загальною процедурою, передбаченою цим Регламентом.

7.3. Звіти

Під час розгляду на ГА звітів керівних органів Асоціації, час для доповіді, запитань та виступів в обговоренні визначається самою ГА перед початком розгляду цього питання.

VIII. Протокол

8.1. ГА протоколюється. Ведення протоколу ГА покладається на секретаря ГА.

8.2. Виступи у повному обсязі додаються до протоколу виключно у випадку, якщо вони будуть надіслані до секретаріату упродовж 1 доби з моменту закриття ГА.

8.3. Протокол ГА підписується головуючим і секретарем ГА та передається до секретаріату Асоціації.

8.4. Протокол ГА підлягає оприлюдненню, якщо за це проголосувала ГА, в обсязі, визначеному самою ГА.

Прикінцеві і перехідні положення

1. Цей Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на ГА.

2. Зміни та доповнення до цього Регламенту ухвалюються більшістю у 2/3 від присутніх делегатів на ГА.

3. Норми цього Регламенту щодо часових меж для подання матеріалів і пропозицій застосовуються з наступної ГА після ухвалення цього Регламенту.

На ГА, на які було ухвалено цей Регламент, розглядаються усі питання та пропозиції, матеріали щодо яких надійшли не пізніше як за 1 день до початку ГА.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Регламент Генеральної асамблеї ВМГО «Українська асоціація студентського самоврядування», затверджений Х Генеральною асамблеєю 29 листопада 2016 р.