СПИСОК

органів студентського самоврядування та інших організацій, що є колективними членами УАС

 Повні колективні члени

Назва ОСС
Вінницька область
КЧ-02-01 Рада студентського самоврядування Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
КЧ-02-02 Студентське самоврядування Вінницького національного технічного університету
КЧ-02-03 Рада студентського самоврядування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
КЧ-02-04 Студентська рада Вінницького технічного коледжу
КЧ-02-05 Студентська рада Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)
КЧ-02-06 Студентська рада Вінницького національного аграрного університету
КЧ-02-08 Студентська рада Вінницького транспортного коледжу
Волинська область
КЧ-03-01 Студентська рада Луцького національного технічного університету
КЧ-03-02 Студентська рада Технічного коледжу Луцького національного технічного університету
КЧ-03-03 Студентська рада Луцького базового медичного коледжу
КЧ-03-05 Студентська рада Луцького педагогічного коледжу
КЧ-03-06 Студентська рада Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
КЧ-03-07 Студентська рада Волинського коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського
Дніпропетровська область
КЧ-04-01 Комітет молоді КВНЗ "Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки" Дніпропетровської обласної ради
КЧ-04-02 Студентська рада ДВНЗ "Криворізький державний педагогічний університет"
КЧ-04-03 Рада студентського самоврядування Криворізького економічного інституту
КЧ-04-06 Студентський парламент Донецького юридичного інституту МВС України
КЧ-04-07 Молодіжний студентський парламент Дніпровського державного технічного університету
КЧ-04-08 Студентський парламент Криворізького державного комерційно-економічного технікуму
КЧ-04-09 Студентська рада ДЗ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"
КЧ-04-10 Студентсько-курсантське самоврядування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
КЧ-04-11 Студентський парламент ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля"
Донецька область
КЧ-05-01 Студентська рада Маріупольського електромеханічного технікуму
КЧ-05-02 Студентська рада Донбаської національної академії будівництва та архітектури
КЧ-05-03 Рада студентського самоврядування Донбаської державної машинобудівної академії
Житомирська область
КЧ-06-01 Студентський ректорат Житомирського державного технологічного університету
КЧ-06-02 Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
КЧ-06-03 Студентська рада Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права
КЧ-06-04 Студентська рада Житомирського національного агроекологічного університету
КЧ-06-05 Студентська рада Житомирського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету
КЧ-06-06 Студентська рада Будівельного коледжу Житомирського агроекологічного університету
КЧ-06-07 Студентська рада Житомирського агротехнічного коледжу
Закарпатська область
КЧ-07-01 Студентська рада КВНЗ "Ужгородський коледж культури і мистецтв" Закарпатської обласної ради
КЧ-07-02 Студентська рада Мукачівського державного університету
КЧ-07-03 Студентська рада ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
КЧ-07-04 Студентська рада ПВНЗ "Карпатський університет імені А. Волошина"
КЧ-07-05 Студентська рада Ужгородського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету
Запорізька область
КЧ-08-01 Студентська рада ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу"
КЧ-08-03 Студентська рада Запорізького національного університету
КЧ-08-04 Студентська рада Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
КЧ-08-05 Студентська рада Бердянського державного педагогічного університету
КЧ-08-06 Студентська рада Таврійського державного агротехнологічного університету
Івано-Франківська область
КЧ-09-01 Студентськй парламент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
КЧ-09-02 Студентська рада ПВНЗ Університету Короля Данила
КЧ-09-03 Студентський сенат ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефанника"
КЧ-09-04 Студентська рада Коломийського медичного коледжу імені І. Франка
КЧ-09-05 Студенський парламент ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"
Київська область
КЧ-10-01 Студентська рада КВНЗ Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж"
КЧ-10-02 Студентська рада Васильківського коледжу Національного авіаційного університету
КЧ-10-03 Студентська рада Білоцерківського національного аграрного університету
КЧ-10-04 Студентський ректорат Університету Державної фіскальної служби України
КЧ-10-05 Студентська рада ПВНЗ "Український гуманітарний інститут"
Кіровоградська область
КЧ-11-01 Студентська рада Центральноукраїнського національного технічного університету
КЧ-11-02 Студентська рада Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
КЧ-11-03 Студентське самоврядування Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права імені М. П. Сая
Луганська область
КЧ-12-01 Студентська рада Донбаського державного технічного університету
КЧ-12-02 Координаційна рада Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
КЧ-12-03 Студентське самоврядування ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
КЧ-12-04 Студентське самоврядування ДЗ "Луганський державний медичний університет"
Львівська область
КЧ-13-01 Студентська рада Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ "Університет банківської справи"
КЧ-13-02 Студентська рада Львівського торговельно-економічного університету
КЧ-13-03 Уряд студентів ВНЗ "Український католицький університет"
КЧ-13-04 Ректорат студентського самоврядування Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
КЧ-13-05 Колегія студентів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
КЧ-13-06 Рада курсантського та студентського самоврядування Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
місто Київ
КЧ-14-02 Студентська рада Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи"
КЧ-14-03 Курсантське самоврядування Інституту кримінально-виконавчої служби
КЧ-14-04 Студентський парламент Київського університету імені Бориса Грінченка
КЧ-14-05 Студентська рада ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом"
КЧ-14-06 Студентський парламент Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
КЧ-14-07 Студентська організація Національного університету біоресурсів і природокористування України
КЧ-14-08 Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КЧ-14-09 Студентська колегія Національного університету "Києво-Могилянська академія"
КЧ-14-10 Парламент курсантсько-студентського самоврядування Національної академії внурішніх справ
КЧ-14-11 Студентська рада Національного університету фізичного виховання і спорту України
КЧ-14-12 Студентська рада Національного авіаційного університету
КЧ-14-13 Студентська рада Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
КЧ-14-14 Студентська рада Київського національного лінгвістичного університету
КЧ-14-15 Студентська рада ПВНЗ "Європейський університет"
КЧ-14-16 Студентська академічна рада Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
КЧ-14-17 Студентське самоврядування ТОВ "Політико-правовий коледж "АЛСКО"
КЧ-14-18 Молодіжна студентська рада ДВНЗ "Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну"
КЧ-14-19 Студентська рада Київського коледжу комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету
КЧ-14-20 Студентська рада Державного університету інфраструктури та технологій
КЧ-14-21 Студентська рада НТУУ "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського"
КЧ-14-22 Студентська рада ПВНЗ "Київський медичний університет"
КЧ-14-23 Рада студентського самоврядування Національного університету харчових технологій
КЧ-14-24 Студентський парламент Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
КЧ-14-25 Студентський парламент Академії адвокатури України
КЧ-14-26 Рада студентського самоврядування Київського національного університету будівництва і архітектури
КЧ-14-27 Студентська академічна рада ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"
Миколаївська область
КЧ-16-01 Студентська рада Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
КЧ-16-02 Студентська рада КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж"
КЧ-16-03 Студентська колегія Чорноморського національного університету імені Петра Могили
КЧ-16-05 Орган студентського самоврядування Миколаївського юридичного коледжу Національного університету "Одеська юридична академія"
КЧ-16-06 Студентська рада Коледжу Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського
Одеська область
КЧ-17-01 Студентська рада Дунайського інституту Національного університету "Одеська морська академія"
КЧ-17-02 Студентська рада ДВНЗ "Одеський коледж права, економіки та готельно-ресторанного бізнесу"
КЧ-17-03 Студентська рада ДВНЗ "Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум"
КЧ-17-04 Студентська рада ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
КЧ-17-05 Студентська рада Одеської національної академії харчових технологій
КЧ-17-06 Курсантсько-студентська рада Одеського державного університету внутрішніх справ
КЧ-17-07 Студентське самоврядування Міжнародного гуманітарного університету
КЧ-17-08 Студентська рада Одеського державного аграрного університету
КЧ-17-09 Студентський сенат Одеського національного політехнічного університету
Полтавська область
КЧ-18-01 Студентська рада Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
КЧ-18-02 Студентський парламент ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"
КЧ-18-03 Курсантсько-студентська рада Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету
КЧ-18-04 Студентська рада Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Рівненська область
КЧ-19-01 Студенська рада Рівненського державного гуманітарного університету
КЧ-19-02 Студентсько-учнівський парламент Технічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування
КЧ-19-03 Студентська рада Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природоористування
КЧ-19-04 Братство спудеїв Національного університету "Острозька академія"
Сумська область
КЧ-20-01 Студентське самоврядування Сумського національного аграрного університету
КЧ-20-02 Орган студентського самоврядування Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка
Тернопільська область
КЧ-21-01 Студентський парламент ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
КЧ-21-02 Студентський уряд Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
КЧ-21-03 Студентський ректорат Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
КЧ-21-04 Університетська рада студентів Тернопільського національного економічного університету
КЧ-21-05 Студентська рада Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Харківська область
КЧ-22-01 Студентська рада КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради
КЧ-22-02 Студентський парламент Національного фармацевтичного університету
КЧ-22-03 Студентський парламент Харківської державної академії культури
КЧ-22-04 Студентський сенат Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
КЧ-22-05 Студентська рада Українського державного університету залізничного транспорту
КЧ-22-06 Студентське самоврядування Харківського державного політехнічного коледжу
КЧ-22-07 Студентська рада Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського
КЧ-22-08 Студентська рада Харківської державної зооветеринарної академії
КЧ-22-09 Об'єднана рада студентського самоврядування Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва
КЧ-22-10 Сенат Української інженерно-педагогічної академії
КЧ-22-11 Студентська рада Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій
Херсонська область
КЧ-23-01 Студентський парламент Херсонського державного університету
КЧ-23-02 Студентська рада Херсонського національного технічного університету
КЧ-23-03 Студентський парламент ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"
КЧ-23-04 Студентська рада Херсонської державної морської академії
Хмельницька область
КЧ-24-01 Студентська рада Хмельницького національного університету
КЧ-24-02 Студентський парламент Кам'янець-Подільського відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права
КЧ-24-03 Студентська рада Національної академії Державної прикордонної служби України
КЧ-24-04 Студентська рада Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
Черкаська область
КЧ-25-01 Студентська рада Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
КЧ-25-02 Студентська рада Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
КЧ-25-03 Студентська рада Черкаського державного технологічного університету
КЧ-25-04 Студентська рада Черкаського державного бізнес-коледжу
Чернівецька область
КЧ-26-01 Студентська рада ДВНЗ "Чернівецький коледж дизайну та економіки"
КЧ-26-02 Студентська рада ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет"
КЧ-26-03

Рада студентського самоврядування Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Чернігівська область
КЧ-27-01 Студентська рада Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування "Ніжинський агротехнічний коледж"
КЧ-27-02 Студентська рада Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
КЧ-27-03 Студентська рада Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування "Ніжинський агротехнічний інститут"
КЧ-27-04 Студентська рада Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету
КЧ-27-05 Студентська рада Ніжинського медичного коледжу Чернігівської обласної ради
КЧ-27-06 Курсантське та студентське самоврядування Академії Державної пенітенціарної служби
КЧ-27-07 Студентська рада Чернігівського національного технологічного університету
КЧ-27-08 Студентська рада Коледжу транспорту та комп'ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету
КЧ-27-09 Студентська рада КВНЗ "Ніжинський коледж культури імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної ради
КЧ-27-10 Студентська рада Чернігівського базового медичного коледжу

Асоційовані колективні члени

Назва організації
КЧ-02-07 (а) Студентська рада Вінниччини
КЧ-04-05 (а) ГО "Молодь Дніпра"