Про УАС

Українська асоціація студентів є незалежним та демократичним національним об’єднанням студентів України. На добровільних засадах УАС об’єднує органи студентського самоврядування, студентські громадські організації, студентські клуби та наукові товариства, що діють у вищих навчальних закладах України, а також окремих активних студентів з метою захисту прав та представництва інтересів української студентської громади на національному й міжнародному рівнях.

УАС є представником інтересів українського студентства в Європейському союзі студентів та єдиною українською студентською організацією, що визнана як національне об’єднання студентів України, міжнародною спільнотою.

Робота УАС базується на чотирьох основних принципах, а саме:

  • відкритість до всіх студентів, кожен студент, який вважає, що його права порушено, або прагне, щоб його законні інтереси були належним чином представлені і відстояні, має право безпосередньо звернутися до будь-якого органу чи посадової особи УАС;
  • незалежність Асоціації, її підконтрольність лише і виключно студентам. УАС отримує завдання лише від власних членів, і може захищати інтереси студентів не зважаючи на те, чиї саме дії їм суперечать;
  • внутрішня демократія, заснований на системі “стримувань і противаг” та діючій системі внутрішніх регламентних норм, за якого ніхто не має ні монополії на істину, ні можливості “творити, що заманеться” без огляду на інтереси інших;
  • принцип “консенсуальної демократії”, закладений у Статуті Асоціації, який передбачає спрямованість усіх її організаційних процедур на прийняття рішень на основі максимального врахування інтересів і позицій усіх її членів.

Основними напрямками діяльності УАС є соціально-правовий захист студентів, якість вищої освіти, розвиток студентського самоврядування та міжнародне співробітництво.

З метою виконання завдань УАС реалізовує проекти, адвокаційні та лоббіські кампанії, проводить студентські конференції, форуми та освітні заходи для студентів та органів студентського самоврядування, співпрацює з представниками інших зацікавлених сторін у сфері вищої освіти, зокрема владою, вищими навчальними закладами та роботодавцями. Діяльність УАС направлена на те, щоб зробити життя студента та студентства загалом кращим. Будучи великою та найстарішою загальноукраїнською платформою для студентів, УАС має на меті розвивати студентський рух, представляти студентство на всіх рівнях та надавати можливість реалізувати себе .